Mgr. Šárka Gondeková

...jsem na Vaší straně

Vítám Vás na svých stránkách.

Jmenuji se Šárka Gondeková a jsem advokátkou poskytující právní služby zejména v oblastech:

 • práva občanského
  • rodinné právo
  • věcná práva
  • závazkové právo včetně závazků mezi podnikateli
  • závazky z deliktů a jiných právních důvodů
 • práva obchodních korporací
 • insolvenčního práva
 • trestního práva

Ve shora uvedených právních oblastech klientům nabízím právní poradenství, vyjednání obsahu a sepisování smluv a dohod, zastupování před soudem a právní služby s tím související. Podnikatelským subjektům dále nabízím řešení pohledávek mimosoudní cestou a nedojde-li k jejich vyřešení, tedy zaplacení, pak plynule navazující řešení cestou soudní. Tento způsob řešení pohledávek skýtá pro klienty mnohé výhody, přičemž stěžejní výhodou je zkrácení doby, kdy klient obdrží od svého dlužníka úhradu dlužné částky.

O mně

Můj přístup ke klientům je založen na upřímnosti a oceňuji, je-li ke mně upřímný i klient. Neslibuji „vzdušné zámky“, ale převezmu-li případ, pracuji na tom, aby výsledek byl pro klienta co nejpříznivější. Dojdu-li na základě klientem poskytnutých informací k závěru, že požadavek klienta nemá šanci na úspěch, tuto skutečnost mu sdělím, popřípadě vysvětlím, jaké možnosti mu pro řešení jeho problému právo nabízí.

Právo je dynamická oblast a chce-li advokát poskytovat své služby kvalitně, musí svůj volný čas věnovat nejen odpočinku, ale i sebevzdělávání. Právo je pro mě prací a zároveň velkým koníčkem, proto kromě samostudia různých právních pramenů se pravidelně účastním Mezinárodní konference Olomoucké právnické dny a také školení pořádaných Českou advokátní komorou. V recenzovaném časopise Bulletin advokacie mi byly publikovány články „Poučovací povinnost a dokazování prováděné odvolacím soudem“ a „Vázanost soudu žalobním návrhem při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví“.

Kde mě najdete

Právní služby poskytuji ve své kanceláři č. 318 umístěné ve třetím patře budovy „eMko“ na ulici Dukelská 1236 v Jeseníku. Do třetího patra Vás vyveze výtah. Paní na recepci Vám ráda poradí, kudy se ke mně vydat. Klienti, kteří to ke mně mají dál, mohou využít MHD, kdy zastávka autobusu je jen pár metrů od budovy. V kanceláři je možné mě navštívit i bez předchozí domluvy, ale mohlo by se stát, že pro pracovní vytížení bych se Vám nemohla věnovat, či mě v kanceláři vůbec nezastihnete. Proto doporučuji si schůzku sjednat předem, a to od pondělí do čtvrtku kdykoliv, v pátek do 12 hod.

Odměna za právní služby

Odměnu za právní služby stanovuji individuálně zejména s ohledem na časovou náročnost a hodnotu řešené věci. Odměna za právní služby je klienty hrazena průběžně a klient je vždy předem informován, kolik jej právní služba bude tzv. stát. Cena za konzultaci je 500,-Kč + DPH 21% za každou započatou půlhodinu kontaktu s klientem a práce související s poskytnutím právní rady. Pakliže se jedná o úvodní konzultaci, která předchází vlastnímu převzetí věci k řešení, pak je zaplacená cena konzultace započítána do odměny za zastupování v této věci, tedy odměna za zastupování je o tuto již zaplacenou částku snížena.

Kontaktní a identifikační údaje:

Mgr. Šárka Gondeková, advokátka

IČO: 18954715

DIČ: CZ7352064841

ev. č. ČAK: 17931

sídlo: Dukelská 1236, 790 01 Jeseník

tel: 602 608 312

email: gondekova@advokatka-jesenik.cz

datová schránka: pmgzamu

www.advokatka-jesenik.cz